Recents in Beach

Bài Tập Autocad 3D | Chi Tiết Đầy Đủ

     

Bài tập thực hành Autocad 3D hướng dẫn cách sử dụng của các lệnh AutoCAD 3D cơ bản gồm có

Hệ trục tọa độ trong autocad 3d, các view nhìn trong autocad 3d, các lệnh vẽ hình khối 3d cơ bản như box, sphere, cylinder, cone, pyramid, wedge. 

Các lệnh tạo khối quan trọng trong autocad như lệnh extrude, lệnh loft, lệnh revolve, lệnh sweep, lệnh subtract, lệnh union, lệnh intersect trong autocad ...

Bên dưới đây là một số hình ảnh về bài tập , bạn có thể tải về và sử dụng với Link ở cuối bài biết nhé 

     

     

Tải về và giải nén để sử dụng , Mật khẩu đọc sách đã có sẵn trong File sau khi giải nén